Disclaimer


De eigenaars van deze website verklaren dat de inhoud van deze site zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld. Zij kunnen echter geenszins instaan voor de volledigheid van de informatie of eventuele fouten; zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde informatie. Bij twijfel over de juistheid van de aangeboden informatie kunt u contact opnemen met de webbeheerder van www.hetrechthoes.nl.