Klachtenformulier


Klachtenformulier ‘t Rechthoes

Persoonlijke gegevens

Achternaam en voorletter(s): 

 ……………………………………………………...............................

Geboortedatum : 

……………………………………

Adres : 

………………………………………………………………………………………..................

Postcode en woonplaats : 

………………………………………………………………....................

Telefoonnummer (privé) :

…………………………………………

Telefoonnummer (werk) : 

………………………………..............

Functie : 

………………………………………………….

Datum :  

…………………………………………………..Mijn klacht luidt als volgt: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Handtekening:
Dit klachtenformulier dient  volledig ingevuld, ondertekend en onder vermelding van ‘’klacht’’ verstuurd te worden naar ’t Rechthoes,  Veenlandweg 5, 7696 BL  Brucht,  t.a.v. klachtenafdeling.


Dit formulier als Pdf downloaden:
Klachtenformulier