Project: Hulp aan kwetsbaren.Het project ’hulp aan kwetsbaren’ is een project waarmee ’t Rechthoes en haar cliënten iets terug willen doen voor de kwetsbaren in deze maatschappij. Hierbij kun je denken aan mensen die om wat voor redenen dan ook hun tuin of huis verwaarlozen. Op het moment dat een van deze situaties onstaat kan er een beroep gedaan worden op ’t Rechthoes. De melding loopt altijd via Stichting de Stuw uit Hardenberg. Het project ’hulp aan kwetsbaren’ is een project waarmee ’t Rechthoes en haar cliënten iets terug willen doen voor de kwetsbaren in deze maatschappij. Hierbij kun je denken aan mensen die om wat voor redenen dan ook hun tuin of huis verwaarlozen. Op het moment dat een van deze situaties onstaat kan er een beroep gedaan worden op ’t Rechthoes. De melding loopt altijd via Stichting de Stuw uit Hardenberg.